Onze plannen

Aanleg glasvezel in het buitengebied van Putten

In oktober 2013 is de vraagbundeling voor project 2 door middel van het laten ondertekenen van intentieverklaringen van start gegaan. Alle bewoners in het gebied hebben een brief ontvangen met daarin de oproep een vragenlijst en een intentieverklaring in te vullen en naar de initiatiefgroep te versturen. Om de bewoners te informeren zij er twee informatie avonden georganiseerd in de Zoete Inval. Viel de opkomst de eerste avond nog tegen, de tweede avond was de zaal goed gevuld. Er werden verschillende intentieverklaringen ontvangen, maar nog zeker niet de benodigde 60%.

In november 2013 zijn er bewoners benaderd om als 'ambassadeur voor glasvezel' de bewoners in hun eigen straat te overtuigen van het nut en de noodzaak van glasvezel. Vanaf half december zullen deze ambassadeurs op pad gaan.

Om zoveel mogelijk bewoners te bereiken zijn we op zoek naar nog meer ambassadeurs. Bent u enthousiast over glasvezel, heeft u wat tijd beschikbaar en vindt u het een uitdaging om uw enthousiasme te delen? Neem dan contact met ons op. We voorzien u graag van materiaal en informatie om samen met ons het buitengebied van Putten voor te bereiden op een toekomst die we niet kunnen ontlopen. Een digitale toekomst voor jong EN oud!

De provincie Gelderland heeft op woensdag 11 december 2013 de financiering van de helft van de benodigde gelden voor aanleg van glasvezel in het gebied van project 2 toegezegd. Voor de andere helft is ook al een deel van de financiering door bewoners toegezegd. Mocht u belangstelling hebben om een financieel aantrekkelijke bijdrage te leveren in de aanleg van glasvezel, neem ook dan contact met ons op!

De provincie Gelderland wil ons project financieel ondersteunen met een lening tegen een lage rente. Het college en de raad van Putten hebben aangegeven onze initiatieven te ondersteunen.

Pak deze unieke kans om tegen aantrekkelijke kosten op de toekomst voorbereid te zijn. KIES VOOR GLASVEZEL!