Ik doe mee

Intentieverklaring

Het is belangrijk dat wij weten wie wel en wie geen aansluiting op glasvezel wil. Wij vragen alle bewoners die WEL een aansluiting willen dit kenbaar te maken door een intentieverklaring te tekenen. Op basis van deze intentieverklaringen kan bepaald worden of er voldoende deelname is om financieel verantwoord tot aanleg over te gaan.

Als blijkt dat er voldoende deelname is zal er een offerte voor de aanleg aangevraagd kunnen worden. Op dat moment kan er ook overgegaan worden tot het afsluiten van contracten tussen bewoners, de coöperatie en de dienstenaanbieders. Contracten die nodig zijn om diensten over glasvezel geleverd te gaan krijgen.

Voor het digitaal invullen van een vragenlijst en een intentieverklaring verwijzen wij u graag naar de website van Dialogic.