Bewonerscoöperatie

Aanleg glasvezel

Een mogelijke scenario is de aanleg van glasvezel in opdracht en in eigendom van een coöperatie van de bewoners zelf. Om ervaring op te doen is er voor gekozen een deel van het buitengebied via deze oplossing aan te sluiten. Het gaat om een gebied met ongeveer 250 woningen.

Het gebied ligt tussen de spoorwegovergang Stenenkamerseweg, het centrum van Putten (waar al glasvezel ligt), de Halvinkhuizerweg, de Hooiweg, de Roosendaalseweg, de Oude Nijkerkerweg, de Hogesteeg tot aan de spoorlijn en langs de spoorlijn naar de Stenenkamerseweg. In onderstaande kaart gaat het om het blauw gearceerde gebied.

Rond 16 september 2013 konden de bewoners van dit gebied een flyer in hun bus vinden. Rond 23 september 2013 ontvangen de bewoners een brief van de initiatiefgroep. Bij de brief is een vragenlijst en een intentieverklaring gevoegd. In die brief wordt de bewoners gevraagd of ze een aansluiting op glasvezel zouden willen hebben tegen bepaalde kosten. Er is een intentieverklaring bij de brief gevoegd en een vragenformulier. De bewoners wordt gevraagd om in ieder geval het vragenformulier in te vullen en terug te zenden. Als men belangstelling heeft voor een aansluiting op glasvezel tegen de in de brief genoemde condities dan kan men de intentieverklaring tekenen.

De kip en het ei

Als initiatiefgroep zijn we al vanaf april 2011 op zoek naar mogelijkheden het buitengebied van Putten aan te sluiten op glasvezel. Of dit haalbaar is hangt voor een heel belangrijk deel al van de deelname van bewoners. We zouden dus van bewoners willen weten of ze een aansluiting willen. De bewoners willen, heel logisch, echter weten wat dat dan kost. Dat kunnen we helaas nog niet exact aangeven. Hiervoor moet een berekening van de aanlegkosten worden gemaakt. Deze berekening kost geld. Geld wat de initiatiefgroep niet heeft. Subsidies hiervoor hebben we helaas nog niet kunnen vinden.

Een aannemer wil pas een berekening maken als hij denkt dat het project door zal gaan. Daarvoor is echter weer van belang hoeveel bewoners mee gaan doen.

Zo is de cirkel dus rond en weten we nog niets. Deze cirkel willen we nu doorbreken. We hanteren een prijs voor een aansluiting welke gebaseerd is op een aantal aannames en indicaties. Een prijs die in Nederland wordt genoemd als prijs voor het aansluiten van een woning in het buitengebied. Deze prijs leggen we bewoners voor als maximale prijs.

Daarnaast wordt er een engineeringsplan gemaakt op basis waarvan een aannemer een prijs kan geven. Aan dit plan worden voorlopig indicatieprijzen gekoppeld waardoor een indicatie van de benodigde investering zal ontstaan. Ook overleggen we met partijen over de kosten van onderhoud en beheer. Daarnaast wordt naarstig gezocht naar financiering van het project.

De gemaakte en te maken kosten worden betaald door de leden van de initiatiefgroep. De provincie Gelderland faciliteert ons waardoor de kosten binnen de perken blijven.

Hulp vanuit provincie Gelderland

De provincie Gelderland geeft aan dat de aanleg van snelle internetverbindingen ook voor de buitengebieden van groot belang is. Om ervaring op te doen en om bewoners te helpen ondersteunt de provincie onze initiatiefgroep. Op kosten van de provincie Gelderland zorgen zowel Oost NV (Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland) als adviesbureau Dialogic voor de nodige kennis en contacten. Zonder deze hulp waren we niet zover gekomen.

Een voorlopig eenmalige mogelijkheid

In dit project is heel veel energie van veel instanties en professionele partijen gestoken. Het aanbod wat wordt gedaan is voorlopig eenmalig. Eenmalig omdat er voor een aansluiting op glasvezel op dit moment en op korte termijn geen betere of goedkopere aanbieding zal komen. Dat is met de huidige stand van de techniek niet mogelijk. Voorlopig omdat de techniek binnen nu en 10 jaar vast verbeterd zal zijn en er misschien over 10 jaar wel een goedkopere oplossing beschikbaar zal zijn.

Van verzorgings- naar participatie-maatschappij

Dit was de titel van de cartoon op nu.nl op 19 september 2013. Niet meer de groenten van Hak maar je eigen boontjes doppen. Ook voor glasvezel in het buitengebied is dit van toepassing. Zo lang het goedkoper is om dicht bewoonde gebieden aan te sluiten zal het buitengebied het zonder moeten doen. Of men moet het zelf doen. Samen. Met elkaar.

Glasvezel in eigendom van een coöperatie van bewoners

Als zowel de overheid als de commerciële partijen de buitengebieden niet ontsluiten zullen de bewoners het dus zelf moeten doen. Waar mogelijk met behulp van bijvoorbeeld financiering vanuit de overheid. Dat is dan ook de oplossing die we als initiatiefgroep kiezen.